Standar Operasional Prosedur (SOP)

 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Tenaga Pengajar (TP) ke Asisten Ahli (AA). download
 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Tenaga Pengajar (TP) ke Lektor (L). download
 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli (AA) ke Lektor (L). download
 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli (AA) ke Lektor Kepala (LK). download
 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Lektor (L) ke Lektor Kepala (LK). download
 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Lektor (L) ke Guru Besar (GB). download
 • SOP Pengurusan Jabatan Akademik Dosen dari Lektor Kepala (LK) ke Guru Besar (GB). download
 • SOP Pengangkatan Dosen. download
 • SOP Beban Tugas Dosen. download
 • SOP Sanksi Indisipliner. download
 • SOP Pengakhiran Hubungan Kerja. download
 • SOP Pensiun Dosen dan Pegawai Administrasi. download
 • SOP Standar Pemberian Penghargaan Satya Lencana Kepada Dosen dan Pegawai Administrasi. download